Beste leden en of ouders/verzorgers van SV Balans,

In de Algemene Ledenvergadering van SV Balans kijken we terug op een mooi en sportief 2016 en gaan wij vooruit kijken naar 2017. Tevens is de Algemene Ledenvergadering een mooie gelegenheid om zelf onderwerpen aan te dragen en met het bestuur in gesprek te gaan. Graag nodigen wij jou uit om hierbij aanwezig te zijn.

Datum:               2 februari 2017
Aanvangstijd:    20:00 uur
Locatie:             Hotel 't Gemeentehuis

---

Agenda

1.   Opening

2.   Mededelingen

3.   Terugblik 2016 (Voorzitter SV Balans)

4.   Toelichting jaarverslag 2016 (Penningmeester SV Balans) *

5.   Vooruitblik 2017 (Wedstrijdsecretariaat SV Balans)

6.   Toelichting begroting 2017 (Voorzitter SV Balans) *

7.   Vaststellen contributieverlaging turnsters senior per 1 april 2017

8.   Vaststellen combikorting per 1 april 2017 **

9.   Vaststellen overige contributie: handhaven huidige tarieven voor 2017

10. Rondvraag

11. Sluiting

12. Borrelen en napraten

* Klik hier voor het jaarverslag 2016 en de begroting 2017.

---

** Voorstel contributiekorting SV Balans

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2016 is aan het bestuur gevraagd om te onderzoeken of het ook mogelijk is om contributiekorting te verstrekken. Aangezien SV Balans de laatste jaren goede financiële jaarresultaten heeft behaald en haar financiële reserves weer op peil heeft (circa 1/3 van de jaarcontributie) stelt het bestuur van SV Balans voor om per 1 april 2017 de volgende korting te verstrekken:

Soort korting:             "Combikorting"

Percentage:                 5%

Doelgroep:                   Leden en gezinnen die in totaal meer dan 1 training volgen

Effect voor leden:       Betreft circa 30 families en 75 trainingen 

Effect financieel:         Betreft een totale korting van circa € 800,- op de jaarcontributie
                                      van SV Balans

---

Het bestuur hoopt op een hoge opkomst. Graag tot ziens bij deze vergadering op 2 februari om 20:00 uur in Hotel 't Gemeentehuis.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van SV Balans,

 

Menne Vliem
Voorzitter

 

---