Beste leden en ouders/verzorgers van de leden van SV Balans, 

Nog twee weken en dan gaan we genieten van een welverdiende zomervakantie. In deze nieuwsbrief blikken we terug op onze turnwedstrijd en de ledenvergadering.
Daarnaast vragen we jullie aandacht voor een aantal andere onderwerpen.
Wij wensen jullie veel leesplezier.

---

Wedstrijd SV Balans

Wij kijken terug op een fantastische wedstrijddag. Met veel plezier heeft de wedstrijdcommissie dit georganiseerd. Er komt heel wat kijken bij het organiseren van een wedstrijd. Want ook al ligt er een draaiboek klaar, de werkzaamheden moeten wel gedaan worden. Gedurende de dag:

• streden 138 turnsters en 1 turner om de medailles

• zij kwamen van 8 verschillende verenigingen

• waren er 10 juryleden om de oefeningen te beoordelen

• werden er 24 gouden, 24 zilveren, 22 bronzen en 68 goed gedaan medailles uitgereikt

• begeleidden 2 trainers en 3 assistent-trainers van SV Balans onze turnsters 

• zorgde 1 EHBO-er goed voor de turnsters die dat nodig hadden

• hadden we drie jonge leden die de jurybriefjes ophaalden

• werd door 2 personen alle punten ingevoerd en de medailles geschreven

• maakte de fotograaf mooie foto's

• regelden 2 personen muziek en geluid

• zorgden 3 personen voor de catering

• reikten 2 personen de medailles uit en beantwoordden de vragen

• verkochten 5 personen cupcakes, die de vereniging 120 euro opleverden

Vooraf en na deze dag:

• heeft de wedstrijdcommissie samen ongeveer 120 uur besteed aan de organisatie

• heeft de heren volleybalgroep gezorgd voor vervoer van de toestellen naar de Beemden

• hebben ongeveer 15 vrijwilligers geholpen met klaarzetten

• hebben ongeveer 10 vrijwilligers geholpen met opruimen van de toestellen

• heeft de fotograaf de mooiste foto's uitgezocht

• is er een persbericht geschreven en een wedstrijdverslag gemaakt

Dit wedstrijdverslag kan je via deze link nogmaals lezen.

Alle vrijwilligers die hebben meegeholpen willen we nogmaals bedanken! Als vereniging vinden we het belangrijk om zo'n mooie wedstrijd te kunnen organiseren. Zonder een wedstrijdcommissie en vrijwilligers is dit onmogelijk.
Lijkt het jou leuk om volgend jaar ook mee te helpen met het organiseren van onze jaarlijkse wedstrijd? Meld je dan aan bij 1 van de train(st)ers of stuur een mail naar secretariaat@balansbedum.nl.

---

Word jij ons nieuw bestuurslid?

Dit jaar hebben we afscheid genomen van een aantal bestuursleden. Op dit moment hebben we vijf bestuursleden. Dat is net voldoende om de lopende zaken te kunnen afhandelen, maar biedt geen ruimte voor extra activiteiten. Wij zijn daarom op zoek naar fris bloed in het bestuur. De taken worden zoveel mogelijk verdeeld, waardoor de druk op een bestuurslid niet heel hoog hoeft te zijn. We willen het samen doen! 
Heb jij interesse, neem dan contact op met 1 van de bestuursleden, de train(st)er of mail naar secretariaat@balansbedum.nl.

---

Vrijwilligers gezocht

Naast het bestuur willen wij nu ook gaan werken met commissies. Zo vergroten wij de betrokkenheid onder de leden en wordt de druk op de bestuursleden wat minder groot. Samen met deze commissies zijn wij in staat om meer te kunnen organiseren/ondernemen. Zonder hulp is het voor ons niet mogelijk om onderstaande activiteiten te organiseren.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende commissies:

• Kamp voor de jeugdleden

• Grote Clubactie (najaar 2018)

• Wedstrijdcommissie (periode maart - mei 2019)

• Paasbrodenactie (Pasen 2019)

• Uitvoering (waarschijnlijk in november 2019)

Heb jij interesse, neem dan contact op met 1 van de bestuursleden, de train(st)er of mail naar secretariaat@balansbedum.nl.

---

Groepsouder

Op scholen kennen we het begrip al: een klassenouder. Ook wij willen zo'n ouder gaan introduceren. De groepsouder peilt regelmatig even de gang van zaken bij de desbetreffende groep en is de contactpersoon tussen de groep en het bestuur. Een groepsouder kent vaak ook andere kinderen en ouders van deze kinderen uit de groep. Dit maakt het gemakkelijker om zaken met elkaar te bespreken en om activiteiten gezamenlijk op te pakken.
Wil jij groepsouder zijn, neem dan contact op met 1 van de bestuursleden, de train(st)er of mail naar secretariaat@balansbedum.nl.

---

Kijklessen

De laatste week voor de zomervakantie zijn de kijklessen. Jouw ouders mogen dan tijdens jouw les kijken. Een mooie mogelijkheid om te laten zien wat je tijdens de lessen doet en wat je hebt geleerd. De kijklessen zijn van vrijdag 13 juli tot en met donderdag 19 juli. Vrijdag 20 juli is er geen les en start de zomervakantie.

---

Jongensgym

Na de zomervakantie willen we weer starten met jongensgym. De lessen worden gegeven op de maandag van 15:30 uur tot 16:30 uur. Omdat september onze open lesmaand is kan je de hele maand gratis meedoen en kijken of je de lessen leuk vindt.

---

Inzet trainers en trainsters

Claire heeft aangegeven dat ze door haar werk de dinsdaggroepen geen les meer kan geven. Wij zijn daarom druk op zoek naar een nieuwe trainer/trainster. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van de voortgang hierin. Weten jullie zelf iemand die les kan geven, dan horen we dit heel graag. 

---

Open lesmaand na de vakantie

In september kunnen peuters/ kleuters en de jeugd van Bedum kennis maken met de sporten van SV Balans. De open lesmaand is van 10 september tot en met 28 september.
Voor de senioren is de open lesmaand in oktober.
Eind augustus / begin september zullen we extra aandacht hieraan gaan besteden.

---

Afscheid Kirsten Vliem en Nicole Zijl

Kirsten en Nicole waren de vaste gezichten bij de peuter- en kleuterlessen. Ze hebben de afgelopen jaren met veel plezier onze jongste leden geholpen tijdens de lessen. Een paar weken geleden hebben ze afscheid genomen van deze groepen. Het bestuur wil Nicole en Kirsten hartelijk bedanken voor hun inzet!

---

Algemene ledenvergadering

Half maart was onze ledenvergadering. Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van twee van onze bestuursleden: Menne Vliem en Ard Buikema. Ook hebben we een nieuw bestuurslid welkom geheten. Goos Berends is onze nieuwe penningmeester.
Alle leden waren uitgenodigd voor deze vergadering. De notulen van deze vergadering kunnen via deze link worden gelezen.

---

Social Media, SV Balans app en website

Wij maken gebruik van social media (Facebook, Instagram), onze app, de website en de mail om iedereen op de hoogte te houden van het laatste nieuws.
Bij het (op het laatste moment) niet doorgaan van een les, proberen we ouders in ieder geval via mail te bereiken. Wij willen jullie vragen om ook de SV Balans app te downloaden. Via deze app kunnen wij iedereen snel en gemakkelijk op de hoogte houden en kan je ook een push-bericht ontvangen wanneer een les bijvoorbeeld niet door kan gaan.

Downloaden van de app kan via:

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.allmedia4you.svbalansbedum

IOS:

https://itunes.apple.com/nl/app/sv-balans-bedum/id1130662493?l=en&mt=8

---

Kleedkamer beleid

Turnsters van jonge leeftijd worden vaak nog begeleid door hun vader of moeder in de kleedkamer. Wij hebben besloten om hier een duidelijk beleid voor op te zetten.
Turnsters die alleen komen, of met hun moeder gaan naar de kleedkamer helemaal rechts.
Turnsters waarvan de vader meekomt, gaan naar de kleedkamer recht tegenover de ingang. Dat betekent ook dat deze kleedkamer ook wordt gebruikt door vaders, wanneer ze naar de zaal lopen.
Wij gaan ervan uit dat zodra kinderen de leeftijd hebben dat ze zichzelf kunnen omkleden, de ouders dan buiten de kleedkamer wachten.

---

Nieuw clubpakje

De nieuwe clubpakjes zijn er! Tijdens onze wedstrijd zijn ze voor het eerst gedragen en we hebben veel positieve reacties mogen ontvangen.
Heb je nog geen nieuw turnpakje of broekje, maar wil je dat wel graag?
Informatie over ho te bestellen staat op onze website.

---
Sponsor SV Balans met SponsorKliks

 

Sponsor ons met jouw internetaankoop!

Dankzij de hulp van onze leden hebben wij al een heel mooi bedrag gekregen van SponsorKliks. Er is ongeveer €750,- aan ons uitbetaald!

Een eenvoudiger manier van sponsoren is er niet. Of je nu bijvoorbeeld een vakantie wilt boeken of kleding wilt kopen, wanneer je dit doet via de link van SponsorKliks krijgt SV Balans een commissie. Er zijn veel webwinkels aangesloten. Op onze website en onderaan elke nieuwsbrief staat een link naar SponsorKliks.

Sponsor jij ons ook? Het is een kleine moeite en voor SV Balans directe inkomsten

---

Wij hopen dat jij deze nieuwsbrief met plezier hebt gelezen. Bestuur en leiding wenst iedereen een mooie zomervakantie toe!

 

Met sportieve groet, 

Bestuur en leiding SV Balans

---