nijntje Beweegdiploma

Aankondiging

Speciaal voor uw kind(eren): het nijntje Beweegdiploma

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan dit echter bij onze vereniging in samenwerking met Huis voor de Sport en Gemeente Bedum!

Waarom het nijntje Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In  deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed  motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook  belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen  te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het  Beweegdiploma helpt daarbij. De oefeningen tijdens de lessen helpt kinderen bij hun motorische,  sociale en cognitieve ontwikkeling. Wel is gebleken dat niet alle kinderen het diploma behalen,  uiteraard is dit wel de intentie maar ook best lastig gebleken. Voorop staat dat de kinderen veel  plezier krijgen in bewegen; nu en voor de toekomst!

Bewegen met nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig  samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar
spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma .

Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:
Beweegdiploma 1 (leeftijd 2-4 jaar) 15 lessen
Beweegdiploma 2 (leeftijd 4-6 jaar) 20 lessen

Enthousiaste reacties van ouders
 
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de  beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een
goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Wanneer kan je bewegen met nijntje in de gemeente Bedum?
De eerste drie introductielessen worden gegeven door Rick Abbas van Huis voor de Sport Groningen, in opdracht van de gemeente Bedum. De overige lessen worden door trainers van SV Balans gegeven. Na de mei vakantie zal hiermee gestart worden voor de peuters (eerste les 10 mei)! De kleuters starten na de zomervakantie.

Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries, twee tijden, twee locaties en twee trainers:

Beweegdiploma 1:
        woensdagochtend 8:45 tot 9:30 uur – Regenboogschool (Speellokaal) Bedum – Sandra Soppe

Beweegdiploma 2:
       woensdagmiddag 15:00 tot 15:45 uur – Sportzaal De Vlijt Bedum – nader te bepalen
        * woensdagmiddag 14:15 tot 15:00 uur – Sportzaal De Vlijt Bedum –
      * bij voldoende aanmeldingen

Wanneer uw kind niet direct geplaatst kunt worden dan zal de ledenadministratie hem/haar op de wachtlijst plaatsen en u hiervan op de hoogte brengen.

Wat zijn de kosten om te Bewegen met nijntje?
Samen met de gemeente Bedum hebben we de tarieven erg laag kunnen houden om hier aan mee te doen.

Beweegdiploma 1 (leeftijd 2-4 jaar) 15 lessen totale kosten € 50,00
Beweegdiploma 2 (leeftijd 4-6 jaar) 20 lessen totale kosten € 65,00

Wanneer dit niet in uw budget past dan kunt een aanvraag doen voor het Participatiefonds bij de gemeente Bedum in het kader van Sportstimulering. Dit kunt u digitaal doen via: http://www.werkpleinnoord-groningen.nl/zelf-doen/formulierenloket/

Hoe haalt uw kind het nijntje Beweegdiploma?
Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op voor het nijntje Beweegdiploma middels het bijgevoegde inschrijfformulier of via de website van SV Balans! Wil je eerst meer weten? Neem gerust contact met ons op via mail secretariaat@balansbedum.nl ! Meer informatie over het Beweegdiploma vindt u ook op www.kngu.nl/beweegdiploma

Aanmelden?
Klik hier voor het aanmeldformulier. Het formulier kan ingeleverd worden bij Stationsweg 62, 9781 CK Bedum of gemaild worden naar secretariaat@balansbedum.nl

Klik hier voor leuke foto’s.