Turnen Selectie 1, 2 en 3

Geselecteerd worden
Je begint het turnen bij de recreanten. Als vanuit deze trainingen blijkt dat je talent hebt om bij de selectie te turnen, word je uitgenodigd door de trainer om enkele proeflessen te komen turnen. Deze proeflessen zijn er voor de turnster om te kijken of zij dit wel leuk vindt en voor de trainer is het de gelegenheid om te kijken of de turnster naast het aanwezige talent ook voldoende doorzettingsvermogen heeft en het aankan om in de selectie te gaan turnen. Fysiek en emotioneel moet een meisje dit aan kunnen. De trainer zal vooraf altijd eerst contact opnemen met de ouders, voordat een meisje wordt uitgenodigd.

Trainingsopbouw
Bij de selectie trainingen van SV Balans staat vooral het technische aspect van het turnen centraal. Alleen het kunstje kunnen is niet genoeg, het moet ook technisch goed uitgevoerd worden, turnen is namelijk een jurysport, waarbij er extra wordt gelet op het technische gedeelte van de oefeningen.
De trainingen hebben een opbouw bestaande uit een warming-up, kracht en/ of ballet. Vervolgens wordt er in groepjes geturnd op de verschillende toestellen (brug, balk, vloer, sprong). We sluiten de les vaak af met een stukje lenigheid.

Verplichtingen
Als je op de selectie zit wordt er een stukje discipline van je gevraagd. Aanwezigheid op de trainingen is erg belangrijk, mis je een training dan stoort dit je voorbereiding op bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd of je mist een stukje technische inhoud van een bepaalde oefening. Verder ben je ook verplicht om mee te doen aan de turnwedstrijden. De selectietrainingen vragen dus om een stuk discipline, al blijft plezier wel voorop staan.

Niveaus en categorieën
Bij de selectietrainingen (en de overige turngroepen) word er gewerkt met het NTS, Nationaal Turn Systeem. Dit NTS bestaat uit verschillende niveaus: N1, N2, N3, N4, D1, D2, D3 en D4 waarbij N1 het hoogst is. De N staat voor Nationaal en D staat voor District. De niveaus zijn gekoppeld aan het geboortejaar/leeftijd van de turnster, zo ontstaan er verschillende categorieën. We hebben dus niveaus, en categorieën binnen het turnen.

Voor het seizoen 2016-2017 is dit de indeling van de verschillende categorieën:

CategorieGeboortejaar
Pre Instap2010 en later
Mini-instap2009
Instap2008 en later
Pupil I2007
Pupil II2006
Jeugd I2005
Jeugd II2004
Junior2003 – 2002
Senior2001 en eerder

Plezier
Zoals al eerder aangegeven is het in de selectie hard trainen al blijft natuurlijk het plezier voorop staan. Want zonder plezier hebben in het turnen zul je nooit een goede turnster worden. Daarom is er tijdens de trainingen ook ruimte voor een stukje ‘ontspanning’.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de train(st)er van de groep.

 

groepsfoto_selectie