Beste leden,

Helaas heeft het bestuur een minder leuke mededeling en dat is dat een van onze trainers, Dita Norden, afscheid heeft genomen van onze vereniging.

Omdat het in deze tijd van arbeidsmarktkrapte en een groot tekort aan trainers (nog) niet is gelukt om een vervanger voor Dita te vinden, zijn we genoodzaakt de groepen van Kleutergym en Ouder/Kind-Peutergym vanaf het nieuwe seizoen (tijdelijk) stop te zetten.

De huidige leden worden daarom automatisch uitgeschreven uit de maandelijkse incasso. Wel zullen we de persoonsgegevens de komende tijd bewaren. Mocht het zich voordoen dat we een nieuwe trainer hebben gevonden, dan zullen we deze leden benaderen en worden de groepen weer opgestart. Voorwaarde hiervoor is dat er voldoende deelname is.

Langs deze weg willen we in ieder geval de leden bedanken voor hun lidmaatschap van de afgelopen tijd,

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Ab Bolt, Voorziter SV Balans Bedum