Op de valreep van dit bijzondere jaar wat bijna helemaal in het teken van het coronavirus heeft gestaan, komen wij nog met een laatste nieuwsbrief.

Omdat wij blij zijn dat jullie met zo velen lid zijn gebleven, willen wij hier iets voor terug doen. Allereerst nogmaals onze hartelijk dank voor jullie steun. Om onze dank te bekrachtigen komen we ook met een klein gebaar richting de leden. We zullen deze laatste maand van het jaar geen contributie innen.

Laten we hopen dat we in het nieuwejaar weer zonder restricties mogen sporten en er met volle teugen van kunnen genieten.

Wij wensen jullie hele fijn feestdagen in besloten kring, een bijzonder uiteinde en een gezond en sportief nieuwjaar! Samen krijgen we Corona eronder! Op naar betere tijden!

Met sportieve groet,
namens het bestuur van SV Balans

Klaas Jan Haitsma

voorzitter