Geachte leden en ouders en/of verzorgers,

Met deze nieuwsbrief willen wij alle leden informeren over de gevolgen voor onze vereniging naar aanleiding van de corona-persconferentie van gisteren (23 februari). Omdat wij geen vereniging met buitensport zijn, bieden de versoepelingen voor ons helaas weinig perspectief.

Met de huidige corona-maatregelen zien wij als bestuur op dit moment geen mogelijkheden om structureel (buiten)sport aan te bieden. Ook het weer en een geschikte locatie spelen daarbij uiteraard een rol. Een activiteit op het voormalige naastgelegen schoolplein is immers niet meer mogelijk. We zijn wel aan het kijken of we binnenkort eenmalig, als het weer het toelaat, ergens iets kunnen organiseren. Houd hiervoor onze Facebook-pagina in de gaten, daar zullen wij het melden.

Zoals jullie wellicht al hebben gemerkt, hebben we een aanpassing in de maandelijkse inning gedaan. Met ingang van vorige maand wordt niet het volledige bedrag geïnd, maar slecht een klein deel hiervan, namelijk € 6,-. Zolang er vanuit de overheid geen versoepelingen komen waar wij als vereniging profijt van hebben, zullen wij dit bedrag aanhouden. Zodra er meer mogelijkheden komen, gaan we terug naar de reguliere contributie.

Het bedrag van € 6,- is bepaald omdat dit redelijk kostendekkend is en we zo de vaste lasten kunnen opbrengen. Zo houden de leden gezamenlijk onze mooie vereniging in stand.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Balans

Ab Bolt
Antje Datema
Klaasjan Haitsma