Op onze website kan de nieuwsbrief van september worden gelezen.
In de nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken:

• Lesrooster en train(st)ers
• Jongensgym
• Open Lesmaand
• Grote Clubactie
• Jumbo sponsoractie
• Bestuursleden gevraagd