Beste leden,

Op maandag 28 juni heeft er een Algemene ledenvergadering (ALV) van SV Balans plaatsgevonden in Hotel ‘t Gemeentehuis in Bedum.

Ondanks onze vroege communicatie en herhalingen via mail, nieuwsbrief, Instagram, facebook en www.balansbedum.nl is er toch maar één lid verschenen op de ALV. Jammer, dit is een belangrijk jaarlijks evenement en het énige moment waar iedereen (zowel leden, ouders en bestuur) elkaar gezamenlijk kan treffen en het hebben over zaken die ertoe doen. Al met al was de opkomst beter dan het jaar ervoor. Toen zat het bestuur er alleen en was er geen enkel lid aanwezig!

Tijdens deze vergadering zijn wel een aantal belangrijke zaken besproken die we jullie niet willen onthouden:

Diverse lessen
De gang van zaken is besproken, zoals het gebrek aan trainers, wat ertoe heeft geleid dat de groepen Freerunning en Kleutergym/Ouder en kind-peuter-gym zijn gestopt of gaan stoppen per komend seizoen.

Veranderingen in het bestuur
Klaasjan Haitsma heeft, na 8 jaar bestuurslidmaatschap de hamer overgegeven aan Ab Bolt. Ab is vanaf de ALV de nieuwe voorzitter van de vereniging. Hierover heeft een stemming plaatsgevonden. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Er hebben zich een aantal kandidaten aangemeld om zich in te zetten als bestuurslid van onze vereniging! Dat is zeer goed nieuws! Daar zijn wij blij mee.

Met instemming van het verschenen lid zijn officieel toegetreden tot het bestuur:

Daniel Nieboer (Algemeen bestuurslid)
Irse Haitsma (Algemeen bestuurslid)
Chantal Schaap (Algemeen bestuurslid)
Jose Verhage (Algemeen bestuurslid)

Samen met Ab Bolt (voorzitter per 28 juni jl.) en Antje Datema (ledenadministratie) is het bestuur op volle sterke om de vereniging te leiden.

Wel heeft Ab Bolt aangegeven zich nog een jaar in te zetten en daarna afscheid te nemen van de vereniging. Dit betekent voor het bestuur de taak om de komende periode op zoek te gaan naar een vervanger.

Contributie
Door stijgende kosten en afnemende ledenaantallen is het bestuur van mening dat er een contributieverhoging nodig is om een sluitende begroting te presenteren. Dit is in 8 jaar niet voorgekomen, maar is nu toch echt nodig. Het bestuur kan dit natuurlijk niet zonder instemming van de leden doorvoeren. Vandaar dat er ook een stemming hiervoor op de agenda stond.

Deze stemming is met 100% aangenomen.

Het resultaat is een maandelijkse stijging van de onderstaande groepen:

Turnen 1 uur per week €1,20 verhoging per maand
Turnen 1 1/2 uur per week €1,80 verhoging per maand
Turnen 2 uur per week €2,40 verhoging per maand
Volleybal heren 1 uur per week €1,20 verhoging per maand
Senioren-gym 1 uur per week €1,50 verhoging per maand
Jongensgym €1,35 verhoging per maand

Statuten
De statuten zoals deze er nu liggen zijn zeer verouderd en het bestuur is voornemens deze aan te passen naar deze tijd. Hiervoor heeft het bestuur een stemming ingebracht in de vergadering en deze is unaniem aangenomen. De komende tijd steekt het bestuur de statuten in een nieuw jasje.
Met sportieve groet, namens het bestuur,

Ab Bolt, Voorziter SV Balans Bedum