Geachte leden en ouders en/of verzorgers,

Fijn om een nieuwsbrief met goed nieuws te kunnen beginnen.

Bestuur
Het bestuur is weer voltallig! Op onze oproep hebben twee ouders en twee trainers zich als lid aangemeld. Een eerste kennismaking met de twee ouders heeft inmiddels plaatsgevonden en ook de trainers zijn al actief in hun nieuwe rol, denk bijvoorbeeld aan de Grote Clubactie. Binnenkort zullen de nieuwe bestuursleden zich aan alle verenigingsleden voorstellen.

Covid-19
Net als de meeste sportverenigingen en sportscholen hebben we tijdens de eerste lockdown we de contributie voor alle leden laten doorlopen. Ook voor de volwassenensport, terwijl zij heel lang niet mochten sporten toen de jeugd al wel, al dan niet aangepast, het sporten weer kon oppakken. Tijdens deze tweede lockdown mag de jeugd gewoon blijven sporten, de volwassenen echter helemaal niet. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om in november geen contributie te heffen voor deze laatste groep.

Grote Club Actie
Wat zijn wij trots op onze leden. Ze doen heel goed hun best met het verkopen van de loten voor de Grote Club Actie. De tussenstand staat inmiddels op ruim € 500,00! Dank aan alle verkopers! Maar we kunnen dit bedrag nog flink verhogen, de Grote Club Actie is namelijk verlengd tot maandag 30 november 23:59 uur. Succes met de verdere verkoop! Zorg ervoor dat de lotenboekjes vóór deze tijd zijn ingeleverd tijdens de les of bij Irse Haitsma, Sperwer 15-b, Bedum.

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Balans

Ab Bolt
Antje Datema
Klaasjan Haitsma