Beste sporters, ouders en/of verzorgers,

Via deze nieuwsbrief wil het bestuur van SV Balans alle leden informeren over de actuele stand van zaken tijdens deze Corona-crisis. Het is een bijzondere periode voor ons allemaal, ook voor onze vereniging. Het is stil op straat. Sportzalen zijn gesloten, er worden geen trainingen gegeven, enz. Dit is een zeer goede, maar ook ingrijpende overheidsmaatregel.

We hopen dat met alle maatregelen die landelijk worden genomen, we deze crisis snel onder controle hebben zo dat we na verloop van tijd ons normale leven weer kunnen oppakken en weer kunnen sporten! Een bizarre situatie die vraagt om bijzondere maatregelen. Ook onze vereniging komt er niet onderuit om een beroep op de betrokkenheid van de leden te doen.

Ondanks het feit dat er geen trainingen worden gegeven of andere activiteiten worden georganiseerd, is het vanwege de bijzondere aard van de huidige overmachtssituatie belangrijk dat er nog wel contributiegelden binnenkomen. Daarom blijven wij de contributie maandelijks innen. Statutair is overigens vastgelegd dat een verenigingsbestuur niet gemachtigd is om te besluiten de contributie tijdelijk niet te innen. Over een dergelijk besluit gaat de ledenvergadering. Deze jaarlijkse vergadering is voor zowel de vereniging als voor de leden een belangrijk evenement omdat er onderwerpen worden besproken en besluiten (moeten) worden genomen die van belang zijn voor de toekomst. Zodra het kan, zullen we een ledenvergadering inplannen en hopen dat jullie allemaal van de partij zullen zijn.

Wij hopen van ganser harte dat onze leden de betaling van de contributie niet opschorten of terugvorderen of hun lidmaatschap opzeggen. Dit zou voor de vereniging namelijk ernstige gevolgen hebben. Alle kosten lopen voor ons immers gewoon door en mochten we al voor een of andere compensatie in aanmerking komen, dan dekt deze lang niet alle kosten. De kosten van de zaalhuur lopen vooralsnog door, de gemeente heeft hierover nog geen besluit genomen en ook een deel van de personeelskosten gaan gewoon door. De inkomsten van de contributie hebben we hard nodig! Vanuit de overheid is daarom ook een dringend moreel appèl gedaan op de leden van verenigingen de contributies te blijven betalen en verenigingen daarmee een hart onder de riem te steken. Mocht het in deze periode lastig zijn om de contributie te betalen, dan kunnen we vast een regeling treffen. Neem dan alsjeblieft contact met ons op via info@balansbedum.nl. Wij rekenen op jullie steun!

Het bestuur houdt de mogelijkheid open om op de jaarvergadering, na Corona, onder bepaalde voorwaarden een invulling te geven over een eventuele korting op de contributie. Dit kan alleen als wij minder kosten zouden maken, dus wanneer bijvoorbeeld de zaalhuur alsnog tijdelijk wordt stopgezet door de gemeente. Dit besluit zou eveneens door de ledenvergadering moeten worden genomen. Ook hierin hopen wij op jullie medewerking en komst.

Zorg goed voor jezelf en elkaar. Blijf thuis, maar ook: blijf bewegen! Hopelijk tot gauw!

 

Met sportieve groet,

 

Bestuur SV Balans

Ab Bolt

Antje Datema

Klaasjan Haitsma